Hollywood Classic Entertainment Warning Screen

From Audiovisual Identity Database

Credits
Descriptions by
DisneyInternationalFan

Captures by
TemaGub2002

Editions by
Jeffersonkendric

(1990's)

Hollywoodclassicwarning.png

Bumper: On a dark blue space background, we see the following text scroll up:

UPOZORNĚNÍ
LICENCE PRO FILM NA TÉTO
VIDEOKAZETĚ UMOŽŇUJE JEHO
PROJEKCI JEN PRO DOMÁCI POUŽITÍ.
VEŠKERÁ DALŠÍ PRÁVA JSOU
VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEOPRÁVNĚNÉ
UŽITÍ TÉTO VIDEOKAZETY NEBO JEJÍ
ČÁSTI VČETNĚ ČESKÉ VERZE,
NAPŘÍKLAD JEJÍ KOPÍROVÁNÍ, ÚPRAVY,
PRODEJ, PRONAJÍMÁNÍ, PŮJČOVÁNÍ NEBO
JAKÝKOLIV DRUH OBCHODOVÁNÍ,
VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ A VYSÍLÁNÍ,
AŤ UŽ BEZDRÁTOVÉ, PROSTŘEDNICTVÍM
KABELU NEBO JINÝM ZPŮSOBEM
JE PŘÍSNÉ ZAKÁZÁNO.
NEOPRÁVNĚNÉ POUŽITÍ TOHOTO
PROGRAMU MÚŽE BÝT POSTIHOVÁNO
OBČANSKOPRÁVNÍ CESTOU NEBO
TRESTNÉ STÍHÁNO.
Translation:
WARNING: THE MOVIE LICENSE ON THIS VIDEOTAPE ALLOWS IT TO BE SHOWN FOR HOME USE ONLY. ALL OTHER RIGHTS RESERVED. ANY UNAUTHORIZED USE OF THIS VIDEOTAPE OR PART THEREOF, INCLUDING THE CZECH VERSION, SUCH AS COPYING, MODIFICATION, SALE, RENTAL, LENDING OR ANY KIND OF TRADING, PUBLIC OPERATION AND BROADCASTING, WHETHER WIRELESS, CABLE OR OTHERWISE, IS STRICTLY PROHIBITED. UNAUTHORIZED USE OF THIS PROGRAM MAY BE PUNISHED OR PROSECUTED BY CRIMINAL LAW.

Technique: The text scrolling.

Music/Sounds: None.

Availability: Rare. Found on Hollywood Classic Entertainment releases of the time.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.