Bontonfilm A.S./Warning Screens

From Audiovisual Identity Database

(Late 1990's?-Early 2000's)Warning: After the Anti-Piracy warning, on the same background, we see the words "Protipirátská linka pro ČR 02/232 8762" and "Protipirátská linka pro SR 07/5063 3202" in a yellow font on the top of the screen. The following text in a white font scrolls upwards below it:

'VEŠKERÁ PRÁVA MAJITELŮ
AUTORSKÝCH PRÁV K TOMUTO
FILMU JSOU VYHRAZENA.
PROJEKCE FILMU ZAZNAMENANÉHO
NA TÉTO VIDEOKAZETÉ JE POVOLENA
POUZE PRO DOMÁCÍ UŽITÍ.
TOTO OMEZENÍ VYLUČUJE POUŽITÍ
TÉTO KAZETY NEBO JEJÍ ČÁSTI
K JAKÉMUKOLI VEŘEJNÉMU
PŘEDVÁDĚNÍ, K VÝROBĚ KOPIÍ,
PRONÁJMU A PŮJČOVÁNÍ
NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI,
TELEVIZNÍMU ŠÍŘENÍ,
DALŠÍMU PRODEJI APOD.
PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
ZAKLÁDÁ OBČANSKOPRÁVNÍ
I TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOST,
VČETNĚ POVINNOSTI K NÁHRADĚ SKÓDY.
PORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV
JE TRESTNÝM ČINEM, A MŮŽE BÝT
TRESTÁNO AŽ PĚTILETÝM
ODNĚTÍM SVOBODY,
PROPADNUTÍM VĚCI
A PENĚŽITÝM TRESTEM
DO 5 MILIONŮ KČ.'

After the warning text finishes scrolling up, the ČPU hologram appears on the screen

Translation:
Anti-piracy line for the Czech Republic 02/232 8762, Anti-piracy line for the Slovak Republic 07/5063 3202. ALL RIGHTS RESERVED FOR THE COPYRIGHT OF THIS FILM. SCREENING OF A MOVIE RECORDED ON THIS VIDEOTAPE IS ALLOWED FOR HOME USE ONLY. THIS RESTRICTION PRECLUDES THE USE OF THIS TAPE OR ANY PART OF IT FOR ANY PUBLIC PERFORMANCE, COPYING, RENTAL AND LENDING BY UNAUTHORIZED PERSONS, TELEVISION DISTRIBUTION, RESALE, ETC. COPYRIGHT INFRINGEMENT CONSTITUTES CIVIL AND CRIMINAL LIABILITY, INCLUDING THE OBLIGATION TO REIMBURSE THE SCORE. COPYRIGHT INFRINGEMENT IS A CRIMINAL OFFENSE AND CAN BE PUNISHABLE BY UP TO FIVE YEARS IN PRISON, FORFEITURE AND A FINE OF UP TO 5 MILLION CZK.

Technique: The text scrolling.

Music/Sounds: The same music as the preceding Anti-Piracy warning, with the same announcer spiel continuing and reading the text.

Availability: Rare. Found on several Czech and Slovak VHS releases by the company, including 20th Century Fox Home Entertainment and Columbia TriStar Home Video releases.


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.